专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/ 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Framtidslabbet, ett projekt initierat av de två framtidsplattformarna SLU Urban Futures och SLU Future Food, drog igång i januari i år. Labbets sju deltagare har fått en grundkurs i framtidsstudier och håller just nu på att utveckla egna projekt med framtidsfokus. Under våren har en ny punkt lagts till på agendan: vad kan vi lära oss av COVID-19? https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/5/framtidslabbet-tar-form/ 437065 Mon, 25 May 2020 17:38:47 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Hur (om)formas mobilitet av social distansering? Vilka effekter har social distansering på politisk aktivism och protester i stadsrummet? Hur påverkas urban densitet av corona-pandemin? Vad med dess påverkan på mental hälsa och stadsplanering? Och vilka oförutsedda konsekvenser av covid-19 kan vi se när pandemin lyfter underliggande, ofta fallerade, strukturer till ytan? Det är några av de teman som kommer diskuteras i Urban Readings! https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/5/urbana-reflektioner-i-sparen-av-covid-19/ 436262 Thu, 14 May 2020 16:23:14 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I ett framtida varmare klimat kommer avdunstningen från norra halvklotets våtmarker att öka betydligt mer än vad som tidigare varit känt. Det visar en internationell studie där forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Lunds universitet har deltagit. Den nya upptäckten ger oss viktig kunskap kring hur den globala vattenbalansen kommer att påverkas i framtiden. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/5/stigande-temperaturer-paverkar-vatmarker-och-rubbar-vattenbalansen/ 435757 Tue, 12 May 2020 09:44:39 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Det finns en potential för att utveckla mångbruk av skog, men det förutsätter en väl utvecklad landsbygdspolitik med en tydlig styrning och vision för framtiden. Läs mer i Future Forests policy brief Mångbruk - att samsas om samma skog. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/5/mangbruk---att-samsas-om-samma-skog/ 435373 Fri, 08 May 2020 09:21:24 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I Östafrika kämpar många jordbrukare med att försörja sin familj på gårdar som är mindre än en hektar. Ylva Nyberg, doktorand på SLU, har undersökt vilken betydelse det har om jordbrukarna kombinerar grödorna med djur och träd. Hon har bland annat sett att fler träd innebär en högre arbetsbörda men också att de bidrar till att gården har en högre andel inkomster från gårdsproduktionen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/5/trad-ger-mer-arbete-for-ostafrikanska-smabrukare-men-ar-ocksa-till-stor-nytta/ 433947 Tue, 05 May 2020 10:45:44 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Snart börjar aspen sin vandring upp i Fyrisån genom Uppsala för att leka. I år får Upplandsstiftelsen stöd av SLU i sin övervakning av aspens vandring. När vattentemperaturen överskrider fem plusgrader larmar en sensor i Flottsund om att aspen är på väg. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/4/aspsensor/ 430914 Wed, 08 Apr 2020 14:33:48 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde En ny studie från SLU visar att så kallade organiska miljöföroreningar avlägsnas ofullständigt av reningsverken och därför sprids till sjöar och vattendrag. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/organiska-miljogifter-i-avloppsvatten---hur-effektiva-ar-reningsverken/ 428955 Tue, 24 Mar 2020 08:30:16 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Världsvattendagen är ett bra tillfälle att påminna oss själva och andra om hur centrala vattenfrågorna är för hållbarhetsmålen. Vatten kopplar samman så många av målen, där vattenresurser, energiproduktion och matförsörjning behöver ses i ett helhetsperspektiv. Det skriver Kevin Bishop i sitt senaste inlägg på rektorsbloggen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/rektorsblogg-wwd2020/ 428689 Mon, 23 Mar 2020 08:31:12 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Ungefär två miljoner människor får sitt dricksvatten från Mälaren, men sjön är inte bara Sveriges största dricksvattentäkt utan tar också emot vatten från några av Sveriges största reningsverk. Reningsverken kan inte ta bort alla föroreningar och forskare från SLU har, i en nyligen genomförd studie, påträffat ett stort antal organiska miljöföroreningar i förhållandevis låga halter i Mälaren. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/ny-studie-om-organiska-miljofororeningar-i-malaren/ 433282 Tue, 28 Apr 2020 08:25:36 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Centrum för naturvägledning (CNV) har på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) startat ett efterlängtat nätverk inom limnisk pedagogik. Syftet med nätverket är att underlätta för aktörer som arbetar med limnisk pedagogik att komma i kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/slu-driver-natverk-for-limnisk-pedagogik/ 428331 Thu, 19 Mar 2020 15:31:57 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde På söndag 22 mars är det världsvattendagen och den 25 mars är det ett halvår sedan Kronprinsessan Victoria gav forskningsfartyget Svea sitt namn i ett soligt Lysekil. Det firar vi med att återuppleva höstens stora evenemang med vackra tal, tonsäkra trumpeter och en flaska som resolut krossas mot Sveas stäv. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/se-filmen-om-rv-sveas-namngivning/ 428343 Thu, 19 Mar 2020 16:38:00 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Jordbruks- och skogsmark är de två största landbaserade källorna till den totala belastningen på havet för både kväve och fosfor. Ser man bara till de mänskligt orsakade utsläppen står jordbruket för den största delen följt av utsläpp från avloppsreningsverk. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/battre-kartlaggning-av-overgodande-amnen-fran-land-till-hav/ 428261 Thu, 19 Mar 2020 13:03:09 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Vatten är livsviktigt. SLU uppmärksammar vattenfrågorna och deras roll för de globala hållbarhetsmålen lite extra under veckan kring världsvattendagen, 22 mars. Håll utkik i vårt nyhetsflöde och i våra sociala medier. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/slu-varldsvattendag-2020/ 428246 Thu, 19 Mar 2020 11:50:10 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Under 2019 har Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU deltagit i två projekt om urban grön infrastruktur tillsammans med professor Kumelachew Yeshitela, ledande expert på grön infrastruktur vid Addis Abebas universitet i Etiopien. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/3/urban-green-infrastructure-in-ethiopia/ 425666 Thu, 05 Mar 2020 11:41:07 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Den 8 -13 februari 2020 anordnar UN Habitat för tionde gången World Urban Forum (WUF10) – världens största konferens för hållbar stadsutveckling. I år kommer SLU att delta genom att arrangera ett sidoevenemang där forskningsresultat presenteras, samt genom en mässmonter under forumets 'Urban Expo'. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2020/2/slu-at-world-urban-forum/ 419129 Thu, 06 Feb 2020 10:14:16 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde På Sheraton Hotell i Stockholm samlades upp mot 350 personer under konferensen Låt staden grönska! den 5 – 6 december, kring temat ekosystemtjänster och hållbar stadsutveckling. Efter två informationstäta dagar med föreläsningar, presentationer och workshops, kunde det konstateras att ekosystemtjänster är ett nödvändigt perspektiv i planeringen och utvecklingen av framtidens städer. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/12/lat-staden-gronska/ 414768 Mon, 16 Dec 2019 11:52:15 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Den 5:e december var det World Soil Day och Sverige lantbruksuniversitet (SLU) arrangerade för andra året i rad ett seminarium på temat mark. I år var rubriken för seminariet ”Jord, markanvändning och klimatförändring”. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/12/world-soil-day-2019/ 414306 Thu, 12 Dec 2019 09:49:47 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Igår inledde vi International Year of Plant Health 2020 (IYPH 2020) här på SLU. Det var den första av många kommande aktiviteter för att öka den globala medvetenheten om hur bevarande av växthälsa kan hjälpa till att stoppa hunger, minska fattigdom, skydda miljön och öka den ekonomiska utvecklingen i världen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/12/kick-off-international-year-of-plant-health-2020/ 413536 Tue, 03 Dec 2019 16:59:22 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global och SIANI sponsrar två seminarier/workshops år 2020 med fokus på livsmedelssystem. Ditt förslag kan beröra alla aspekter av livsmedelssystem, som livsmedelskedjor, livsmedelsmiljöer, konsumentbeteende, kost, närings/hälsoeffekter och livsmedelssystemets påverkan på miljö/ekonomi och samhälle. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/12/utlysning-slu-global---siani/ 413438 Tue, 03 Dec 2019 10:58:01 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Varför mår vi bra av att rida, gå ut med hunden, påta i trädgården eller att bara vara i naturen? Forskning visar att djur och natur är återhämtande, minskar stress och ger livskvalitet. Så varför är inte friskvårdande insatser med djur och natur en naturlig del inom skola, vård och omsorg i Sverige idag? Några tankar och idéer delges i poddavsnittet från Kvalitetsmässan. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/11/poddavsnitt-djur--natur-som-friskvard/ 412281 Fri, 22 Nov 2019 13:04:42 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU:s nya globala nätverkskoordinatorer är nu på plats. SLU Global hälsar dem välkomna i teamet! https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/11/slus-nya-globala-natverkskoordinatorer/ 412184 Thu, 21 Nov 2019 15:29:54 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Sharing Cities Sweden anordnade Sharing Cities Summit med syfte att förena aktörer inom Sharing Cities Alliance (SCA) i Lund i oktober 2019. Målet var att dela erfarenheter och idéer kring temat delningsekonomi. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/10/sharing_cities_summit_report/ 409057 Tue, 22 Oct 2019 10:12:37 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Almedalsveckan 2019 gick i klimatets tecken och vatten var det ämne som genomsyrade många evenemang under veckan. SLU Urban Futures hakade på trenden och arrangerade ett seminarium under veckan på temat källsorterande toaletter och avlopp. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/10/toalettrevolution-eller-inte/ 407992 Mon, 14 Oct 2019 08:49:36 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Omkring 6780 personer besökte Baltic Sea Science Center under temadagarna om miljöövervakning vecka 39. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/10/bssc-lyckade-temadagar/ 407683 Fri, 11 Oct 2019 14:42:46 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/9/lyssna-pa-forskarna/ 406103 Mon, 30 Sep 2019 10:23:25 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I en workshop på SLU idag, delade framstående forskare inom mark- och vattenresurser, markanvändning, animalieproduktion, makt-och matperspektiv med sig av sina synteser för framtida behov och användningar av våra matproduktionssystem globalt och i Sverige. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/9/hallbar-livsmedelsproduktion-ar-2050---ett-framtidsscenario/ 405603 Tue, 24 Sep 2019 17:11:50 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Drivkrafter för förändring och hållbara livsmedelssystem är temat för en konferens vid SLU i Uppsala 25–26 september 2019. Konferensen vänder sig till yrkesverksamma och andra med intresse för hur jordbruksforskning kan bidra till det globala målet ”ingen hunger”. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/9/pressinbjudan-ingen-hunger-2030-en-utmaning-for-jordbruksforskningen/ 405380 Mon, 23 Sep 2019 15:42:36 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde När träden blir överraskade av frostknäppar så här års kan resultatet blir att löven får starkare höstfärger. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/9/hostlov-och-koldknapp/ 405345 Mon, 23 Sep 2019 13:16:54 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU uppmärksammar klimatkunskapen lite extra den kommande veckan genom att dela med oss av exempel på webben och i sociala medier. Klimatet är också temat för den senaste rektorsbloggen som bland annat har budskapet att ”alla veckor är klimatveckor på vårt universitet”. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/9/slu-klimat-2019/ 405214 Fri, 20 Sep 2019 14:38:46 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Hur vet vi egentligen hur Östersjön mår och varför? Välkommen att lära dig mer om miljöövervakningen och om livet i Östersjön på Baltic Sea Science Center, Skansen. Under temadagarna den 26-29/9 finns aktiviteter för både skolor och allmänhet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/9/temadagar-bssc-ht-2019/ 404885 Thu, 19 Sep 2019 08:49:53 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Välkommen att lyssna på Professor Meine van Noordwijk som kommer att prata om Agroforestry as nexus of sustainable development goals https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/8/inbjudan-agroforestry-seminar-august-27/ 401408 Tue, 20 Aug 2019 14:40:07 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU:s rektor har beslutat om en ny policy för SLU:s bidrag till det globala genomförandet av Agenda 2030. Policyn slår fast att SLU arbetar för att bidra till de Globala målen i Agenda 2030 inte bara i Sverige utan även internationellt, och beskriver de områden universitetet fokuserar på i det arbetet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/8/ny-policy-for-slus-globala-bidrag-till-agenda-2030/ 401228 Mon, 19 Aug 2019 09:02:49 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Anmälan till Agricultural Research for Development konferens 2019, Agri4D, är öppen t.o.m. den 26 augusti. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/8/agri4d-2019---anmalan-oppen-till-den-26-augusti/ 401006 Thu, 15 Aug 2019 13:21:01 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Samhället behöver införa mer avancerad teknik för kontroll och rening av dricksvatten. Det är ett par av de rekommendationer som en internationell expertgrupp lämnar till Europas beslutsfattare och vattenbransch. SLU-professor Karin Wiberg ingår i expertgruppen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/6/cec-policy-brief/ 397924 Mon, 17 Jun 2019 12:49:49 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde För första gången kan du få en samlad presentation av miljösituationen i landets sjöar, vattendrag och hav. På sajten Sveriges vattenmiljö kan du jämföra miljötillståndet i olika vatten och direkt se på kartan vilka trender som går upp och vilka som går ner. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/6/sveriges-vattenmiljo/ 397059 Wed, 05 Jun 2019 14:21:37 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I en ny rapport från Arktiska rådets arbetsgrupp för biologisk mångfald visar forskare från de åtta arktiska länderna hur den biologiska mångfalden påverkas av bland annat klimatförändringar och exploatering. Forskarna har också identifierat områden där mer kunskap behövs, samt kommit med förslag på möjliga åtgärder som kan förhindra förlusten av biologisk mångfald. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/5/ny-rapport-stora-forandringar-i-arktiska-sjoars-och-vattendrags-unika-biologisk-mangfald/ 395886 Tue, 21 May 2019 14:27:40 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Agroforestry med baljväxtträd är en metod för att få bättre foder och dessutom förbättra markens bördighet i tropikerna. I sin nya doktorsavhandling har Marguerite Mukangango utvärderat produktionen av tre arter av baljväxtträd i södra Rwanda och undersökt hur bra de är som foder. Dessutom har hon bedömt kvaliteten på den resulterande gödseln samt hur bra majs växer med gödseln och hur jordens bördighet påverkas. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/5/baljvaxttrad-kan-forbattra-fodertillgang-och-markens-bordighet-i-rwanda/ 395696 Mon, 20 May 2019 09:04:05 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde En av vår tids viktigaste frågor är att minska utarmandet av den biologiska mångfalden. I samband med FN:s internationella dag för biologisk mångfald – 22 maj – vill SLU bidra till att uppmärksamma artrikedomens betydelse och hur arterna mår. Här tipsar vi om aktuell kunskap och verktyg om biologisk mångfald. Du hittar också aktiviteter i anslutning till firandet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/5/biologiska-mangfaldens-dag-2019/ 395558 Fri, 24 May 2019 10:57:10 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Under våren 2019 lanserar SLU Urban Futures och SLU Future Food det gemensamma projektet Framtidslabbet. Under 12 månader får sammanlagt sex forskare ta del av en ’crash course’ i framtidsstudier, och får därefter utforma och genomföra ett eget projekt med tydligt framtidsperspektiv. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/4/tvarvetenskapligt-framtidslabb-lanseras-pa-slu/ 392076 Fri, 12 Apr 2019 13:50:13 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I går invigde kronprinsessan Victoria Baltic Sea Science Center på Skansen. Nu kan du också besöka det nya kunskapscentrumet om Östersjön, som blivit verklighet genom en unik samverkan, där bland andra SLU bidrar. Under öppningshelgen 12-14 april finns SLU:are på plats i utställningen. Välkommen! https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/4/bssc-invigt/ 392075 Fri, 12 Apr 2019 13:41:25 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Den 12:e april öppnar Baltic Sea Science Center på Skansen för allmänheten. Helena Aronsson, samverkanslektor på institutionen för mark och miljö har varit med och tagit fram den delen av utställningen som handlar om hur vi människor påverkar Östersjön genom utsläpp av övergödande ämnen och hur utsläppen kan minskas. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/4/elever-ska-lara-sig-om-hur-manniskor-paverkar-ostersjon-pa-skansen/ 391954 Thu, 11 Apr 2019 16:43:48 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Hur mycket av skogens kolupptag får Sverige tillgodoräkna sig i klimatarbetet? Det bestäms till stor del av vilken referensnivå för kolupptaget man utgår ifrån. SLU har på uppdrag av regeringen tagit fram underlag för en skoglig referensnivå för användning inom EU:s klimatramverk. Forskarna har också gjort en analys av vilka konsekvenser olika skogsbruksstrategier får på skogens kolbalans under 100 år framåt. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/4/skogsklimatscenarion/ 391005 Fri, 05 Apr 2019 09:24:44 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Tänk hållbart och kombinera öppna data från SLU och andra myndigheter i smarta lösningar för framtiden. Det är vad Hack for Sweden går ut på, ett hackaton 4-6 april på Stockholmsmässan. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/4/hack-for-sweden-2019/ 390665 Wed, 03 Apr 2019 11:13:59 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Det första mötet med SLU's interna globala nätverk ägde rum den 21 mars. Över 80 personer deltog i Uppsala, Umeå, Skara och Alnarp. En del deltog via Skype, till och med ända från Benin i Afrika söder om Sahara. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/3/lansering-av-slus-interna-globala-natverk/ 389914 Fri, 29 Mar 2019 08:50:48 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde På Hållbarhetsveckan i Lund 8–13 april genomför de två forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures gemensam sak kring hållbar stadsutveckling i projektet Urban Forum. Tillsammans arrangerar de en mötesplats där praktiker och forskare kan presentera sina arbeten, pågående eller avslutade, vilka tar sig an hållbar stadsutveckling på mångfasetterade sätt. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/3/samlade-styrkor-kring-hallbar-stadsutveckling-pa-hallbarhetsveckan-i-lund/ 389551 Wed, 27 Mar 2019 13:28:45 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Nu är det hög tid att söka till Linnaeus-Palme programmet 2019-2020 https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/3/paminnelse-finansieringsmojlighet-for-internationell-utbyte/ 388813 Thu, 21 Mar 2019 13:39:43 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Idag 6 mars öppnar Vetenskapsrådet (VR) sina utlysningar inom utvecklingsforskning. Ansök om bidrag som ger möjligheten att bidra till fattigdomsminskning och hållbar utveckling i låginkomstländer. För att få lite inspiration ger vi dig en intevju med en SLU-forskare som beviljades medel under 2018. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/3/finansiering-for-utvecklingsforskning/ 386654 Wed, 06 Mar 2019 07:58:37 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Akvaponisk odling, multifunktionella takträdgårdar, matsvinn, cirkulär ekonomi, vertikal odling… Frågorna kring framtidens hållbara livsmedelssystem är många och ofta knutna till stadsmiljöer. Under våren 2019 startar SLU Urban Futures och SLU Future Food därför ett nytt gemensamt nätverksprojekt kallat ’Mat och Stad’. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/mat-och-stad--ett-nytt-projekt-vid-slu-som-korsar-disciplin--och-fakultetsgranser/ 386024 Wed, 27 Feb 2019 09:01:00 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde JPI Urban Europe presenterade en ny agenda för urbanforskning - Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA 2.0) - i samband med ett möte I Bryssel 12 februari 2019. “Dilemman” och “robusthet” (det hållbara, sega o ihärdiga) var nyckelord som användes flitigt. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/dilemman-utgangspunkt-for-ny-urban-forsknings--och-innovationsagenda/ 385587 Mon, 25 Feb 2019 09:18:50 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde De två forskningsplattformarna Urban Arena vid Lunds universitet och SLU Urban Futures samlar sina styrkor under Hållbarhetsveckan i Lund 8–13 april. Tillsammans kommer de att arrangera en mötesplats där praktiker och forskare kan presentera sina arbeten, pågående eller avslutade, vilka tar sig an hållbar stadsutveckling på mångfasetterade sätt. Vi bad Lisa Diedrich, programchef för SLU Urban Futures, att berätta mer. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/praktik-moter-akademi/ 385582 Sun, 24 Feb 2019 22:55:12 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Forskare från Uganda som deltar i det bilaterala samarbetet med SLU och Sverige besökte SLU en vecka för att planera och diskutera strategier för den kommande perioden. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/ugandiska-forskare-pa-slu-for-strategidiskussioner/ 385472 Fri, 22 Feb 2019 13:01:42 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Under tisdagen den 12 februari lanserade vi det nya interna globala nätverket för doktorander med en träff i Uppsala, Alnarp och Skara. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/slus-nya-globala-natverk-for-doktorander-lanserat/ 384890 Fri, 15 Feb 2019 16:19:44 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Under gårdagen besökte Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, SLU:s ledning. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/sida-och-slu-i-diskussioner-om-globala-utmaningar/ 384793 Thu, 14 Feb 2019 15:51:00 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde An invitation to reflective practitioners, practice-oriented researchers, and design critics to present and discuss their ideas for the development of sustainable cities and communities during Lund University’s Sustainability Week, 8-13 April 2019. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/call-for-projects---urban-forum/ 384212 Tue, 12 Feb 2019 12:01:17 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Går det att öka vinsten samtidigt som man minskar klimatpåverkan? Och hur jobbar man smartare i hela värdekedjan? De var de inledande frågorna inför årets Alnarpskonferens med temat Klimatsmart företagsledning, vilken samlade omkring 250 personer i Alnarpsgårdens aula den 23 januari. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/alnarpskonferensen-2019-lockade-en-stor-publik/ 382635 Wed, 06 Feb 2019 15:18:34 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Vad händer om världens småjordbrukare inte har något vatten? Troligtvis kommer vi få en rejäl livsmedelskris på halsen. Den 5:e februari ges en ny bok ut i ämnet av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO. I boken delar experter, t ex SLU-forskaren professor Jennie Barron, med sig av sin kunskap om hur vattnet ska räcka till alla. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2019/2/anledningar-till-att-sma-gardar-far-slut-pa-vatten/ 382241 Mon, 04 Feb 2019 10:13:24 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Under den 24:e konferensen mellan parterna i FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC COP24) i Katowice lyckades länderna komma överens om en regelbok för genomförandet av Parisavtalet. Det är ett bra steg framåt och resultatet av förhandlingar som har pågått sedan Parisavtalet antogs 2015. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/12/key-takeaways-from-cop24-in-katowice/ 377851 Wed, 19 Dec 2018 16:24:57 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Global Challenges University Alliance (GCUA) – ett globalt nätverk av tio lantbruks- och life science-universitet har enats om hur man ska bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål (SDG – Sustainable Development Goals). Fyra aktivitetsområden identifierades, nämligen samhällsengagemang, utbildning, forskning samt omformning av universitet och lärosäten. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/12/global-challenges-university-alliance-forbinder-sig-till-hallbarhetsmalen-agenda-2030/ 377427 Mon, 17 Dec 2018 13:22:38 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Drygt hälften av de femton projekt som Vetenskapsrådet nyligen beslutat finansiera leds av forskare från SLU.  Forskningen handlar om klimatanpassning och resiliens - om att ta itu med konsekvenserna av klimat- och miljöförändringar inom utvecklingsforskning. I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/12/stor-utdelning-till-slu-for-forskning-for-en-hallbar-framtid/ 376908 Wed, 12 Dec 2018 11:28:41 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde 30 000 deltagare från 200 länder samlas under två veckors tid i Katowice i Polen för att förhandla om hur man ska gå vidare för att möta klimathotet. Flera representanter från SLU medverkar på FN:s klimattoppmöte. I en artikel i UNT igår berättar Sara Gräslund, enhetschef på SLU Global om varför man ska bry sig om vad som händer på mötet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/12/darfor-ska-vi-bry-oss-om-klimattoppmotet/ 376182 Thu, 06 Dec 2018 14:20:39 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Var med i innovationstävlingen Food Hack och påverka livsmedelsindustrin! Fredagen den 15 mars lanseras Food Hack för femte gången i Kristianstad. Nya vänner, mycket roligt och mat och tuffa utmaningar utlovas. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/12/anmal-dig-till-food-hack/ 374844 Mon, 26 Nov 2018 09:13:11 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Profesor Ulf Magnusson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU,  kommenterar det nya EU-förbudet mot överutnyttjande av antibiotika i lantbruket. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/11/positivt-eu-forbud-mot-overutnyttjande-av-antibiotika-i-jordbruket---en-stor-utmaning/ 375236 Wed, 28 Nov 2018 10:47:58 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Urban Futures programchef, Lisa Diedrich, besöker denna vecka universitet i Buenos Aires och Cordoba, Argentina, och föreläser på båda universiteten under konferensen Urbanismo Europeo. Nedan följer titel och abstrakt av hennes föreläsning (på engelska). https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/11/lisa-diedrich-gastforelaser-i-buenos-aires-och-cordoba/ 372568 Tue, 06 Nov 2018 15:31:38 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Idag är nästan en sjundedel av världens barn undernärda. I och med klimatförändringarna riskerar det att förvärras. Undernäring förväntas bli den största hälsoeffekten i spåren av klimatförändringarna. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/11/slu-studenter-matutmanar-for-klimatet/ 372254 Thu, 01 Nov 2018 13:52:03 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global stödjer och utvecklar SLU:s engagemang för att förbättra situationen för personer i låginkomstländer baserat på Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi ställde ett par frågor till den nya enhetschefen, Sara Gräslund: https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/sara-graslund---ny-enhetschef-for-slu-global/ 369654 Thu, 11 Oct 2018 13:07:41 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Urban Futures bjöds in att vara en del av den svenska delegationen till 'High Level Political Forum (HLPF), FN:s politiska högnivåforum i New York, den 10-18 juli i år. Lisa Diedrich, plattformens programchef, deltog under en rad färgstarka seminarier och har här skrivit en kort sammanfattning av sina upplevelser. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/high-level-political-forum-rapport/ 369619 Thu, 11 Oct 2018 11:14:22 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Formas forskarråd har, inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor. En av de beviljade ansökningarna, som stöttades av SLU Urban Futures, skickades in av Christopher Raymond, SLU. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/viva-plan-erhaller-finansiering-av-formas-om-79-miljoner-kronor/ 369510 Wed, 10 Oct 2018 11:47:29 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Den som åkte till Almedalen i hopp om att nätverka eller lära sig mer om hållbar stadsutveckling behövde inte åka hem tomhänt. Årets Almedalsvecka bjöd på mer än 4000 seminarier som på olika sätt behandlade städer och hållbar utveckling. SLU Urban Futures bidrog med två seminarier. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/slu-urban-futures-i-almedalen-2018/ 369602 Thu, 11 Oct 2018 10:28:24 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Delningsekonomi växer så det knakar och dess potential är mycket större än Airbnb och Uber. Vi bad Anders Kristoffersson, universitetslektor i företagsekonomi och forskare inom bland annat förvaltning och delande av offentliga utomhusmiljöer, att berätta om projektet Sharing Cities Sweden. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/testbaddar-for-delningsekonomi-i-fyra-svenska-stader/ 369501 Wed, 10 Oct 2018 11:06:56 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Dagens städer är beroende av stora inflöden av mat, vatten och energi, samtidigt som städernas utflöden består av stora mängder spillprodukter, föroreningar och spillvärme. Sverige har idag en spillvärmepotential på 150 TWH, vilket är lika mycket energi som den totala svenska elanvändningen. Men eftersom den bortkylda värmen till stor del består av låga temperaturer har nyttan av denna resurs hittills varit obefintlig. Detta vill SSEC, Swedish Surplus Energy Collaboration, ändra på. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/livsmedelsproduktion-i-stadsmiljo/ 369056 Fri, 05 Oct 2018 13:02:06 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Kan agroforestry vara ett av svaren på den komplexa utmaningen att se till att människor har tillräckligt med mat, att de kan anpassa sig till klimatförändringen, att utsläppen av växthusgaser minskar samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras?Ja, menar initiativtagarna till den nya rapporten "Achieving the Global Goals through Agroforestry". https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/10/minska-klimatforandringen-och-hungern-med-trad/ 368422 Mon, 01 Oct 2018 14:08:48 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Ett internationellt utbildningsprogram  om djurhälsa och livsmedelssäkerhet kallat "Healthy livestock - Safe food" startade den 10 september på SLU. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/9/start-of-the-training-phase-in-sweden-for-international-training-programme-healthy-livestock---safe-food/ 367057 Mon, 17 Sep 2018 11:24:39 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU är värd för en serie möten den 3-7 september med kollegor från Eduardo Mondlane University (UEM), Moçambique, tillsammans med Uppsala universitet (UU). https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/8/slu-ar-vard-for-besok-fran-mocambique/ 364621 Mon, 27 Aug 2018 13:41:31 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU och forskningsplattformen SLU Urban Futures är en del av den svenska delegationen som just nu deltar i FN:s politiska högnivåforum om hållbar utveckling, 'High Level Political Forum’ (HLPF). Temat för HLPF 2018 är ”Omställning mot hållbara och motståndskraftiga samhällen”. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/7/slu-deltar-under-fn-toppmote-i-new-york/ 362691 Wed, 18 Jul 2018 09:34:09 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Urban Futures arrangerar två seminarier om hållbar stadsutveckling under årets Almedalsvecka. Båda seminarier äger rum onsdagen den 4 juli. Plattformen kommer även att delta i två paneler samt bevaka de diskussioner som förs under veckan i ämnen som berör hållbara städer. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/6/slu-urban-futures-i-almedalen/ 359052 Sun, 17 Jun 2018 14:05:12 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Justin M. Nyaga från universitetet i Embu, Kenya, har besökt AgriFoSe2030 programmet och institutionen för mark och miljö på SLU under mars och april. Med sitt besök hoppas han förstå och kommunicera i vilken utsträckning precisionsodling har studerats i subsahariska Afrika. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/5/agrifose-nyaga/ 356697 Mon, 28 May 2018 09:42:42 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Sju lantmästarstudenter på SLU Alnarp arbetar tillsammans med aktörer från näringslivet i ett unikt pilotprojekt med fokus på biokol. Studenterna ska tillsammans med hamburgerkedjan MAX samt företagen KLS Ugglarps, ECOERA, Skånefrö och Skönadal Agri, skapa ett cirkulärt flöde av resurser mellan livsmedelsproducenter och konsumenter. Fokus ligger på klimatet och biokolets potential att bidra till ett mer hållbart svenskt jordbruk. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/4/kolsanka-i-jordbruket-genom-biokol---affarsmojligheter/ 351351 Wed, 18 Apr 2018 10:29:15 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Ett Pokémon Go för naturen. Så beskrivs mobilappen Biologg som i helgen vann priset för bästa datavisualisering på innovationstävlingen Hack for Sweden 2018. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/4/vinnare-hack-for-sweden-2018/ 351098 Mon, 16 Apr 2018 16:35:39 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde För att stärka SLU:s vattenprofil bildas nu ett vattenforum på SLU med bas på NJ-fakulteten. Det ska främja vattenfrågor på hela universitetet och underlätta samarbeten och samverkan, inklusive tvärvetenskapligt samarbete. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/4/nu-etableras-slu-vattenforum/ 351054 Mon, 16 Apr 2018 14:25:54 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I en debattartikel publicerad i dagens Nya Wermlands-tidningen, skriver bland annat experter och partners i Agroforestry Network om kvinnors rätt att äga och bruka skog internationellt. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/debattartikel-kvinnors-ratt-att-bruka-skog/ 349371 Tue, 27 Mar 2018 15:44:23 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Under årets nordiska Afrika-dagar 19-21 september på Nordiska Afrika-institutet, är SLU-forskaren Johanna Bergman Lodin, från Institutionen för stads- och lands och SLU Global, värd för en panel om "Rethinking gendered mobilities and immobilities". https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/slu-forskare-vard-for-panel-pa-nordic-africa-days-2018/ 349249 Mon, 26 Mar 2018 16:53:50 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Intresserad av jordbruk och miljö för global utveckling? Vill du expandera ditt kontaktnät och träffa personer från över 30 forskningsorganisationer? Ansök till en resa till universitetet i Hohenheim och AGRINATURA:s generalförsamling. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/representera-slu-pa-internationellt-mote-om-global-utveckling/ 349169 Mon, 26 Mar 2018 11:11:24 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global is now recruiting a head of unit with proven experience of international collaboration and global development work. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/slu-global-is-now-recruiting-a-head-of-unit/ 349101 Fri, 23 Mar 2018 14:08:11 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde H.E. Dr Farah Mohamed, vice hälsominister för Puntland, Somalia gjorde ett kort besök på SLU den 27 februari. Detta var i samband med dialogen med Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om den kommande svenska bilaterala strategin för svenskt stöd till Somalia. Somalierna ser SLU som en viktig potentiell partner för att utveckla den viktiga djurproduktionssektorn i landet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/puntlands-vice-halsominster-besokte-slu/ 349022 Thu, 22 Mar 2018 17:07:40 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Engagemang för global utveckling och samarbete med låginkomstländer har varit en del av SLU:s verksamhet sedan starten för 40 år sedan. Sedan 2012 har SLU Global funnits för att stödja detta arbete. Från och med 1 januari 2018 är SLU Global en enhet vid ledningskansliet och har i samband med det fått ett breddat uppdrag. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/slu-global-fornyas-som-stod-for-fortsatt-slu-engagemang-for-hallbar-global-utveckling/ 348484 Mon, 19 Mar 2018 13:33:53 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) annonserar en utlysning för samarbete mellan University of Rwanda och svenska universitet kring kapacitetsutveckling inom forskningen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/call-for-research-training-partnership-programme---rwanda/ 324447 Thu, 15 Mar 2018 15:44:10 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Tillgång till färskvatten är en av vår tids absolut viktigaste frågor. Det har visat sig att detta inte enbart är ett problem på global nivå, utan i allra högsta grad även i Sverige där grundvattnet på flera håll i de sydöstra delarna de senaste åren varit rekordlågt. I ett faktablad från LTV-fakultetens institution för Biosystem och Teknologi undersöks hur effektivt UV-ljus är vid rening av bevattningsvatten. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/uv-ljus-for-rening-av-avloppsvatten/ 324421 Thu, 15 Mar 2018 15:12:38 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde ACCELERATE är ett framväxande partnerskap med flera intressenter som initierats av SLU Global och som syftar till att stärka ungdomar i att utveckla innovativa lantbruksföretag med ett globalt hållbarhetsperspektiv. SLU och SLU Global bidrar genom denna plattform till en rad av de globala hållbarhetsmålen inom Agenda2030, till exempel ingen fattigdom, ingen hunger, fler arbetstillfällen, god utbildning för alla, jämställdhet och främjandet av innovationer, allt med grunden i ett globalt partnerskap (mål 17). https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/accelerate---unga-och-innovation-i-hallbar-lantbruksutveckling/ 323973 Tue, 13 Mar 2018 15:51:46 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Det Vinnova-finansierade projektet "Bilfria urbana distrikt" är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som utvecklar, testar och syntetiserar tillvägagångssätt och praxis mot bilfri stadsutveckling. Staden Malmö och Göteborg är samarbetspartner och tjänar som fallstudie under perioden 2018-2020. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/bilfria-urbana-distrikt/ 323877 Tue, 13 Mar 2018 10:21:42 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I december 2017, höll Brian Ndyaguma, ung projektledare och entreprenör från Kampala, Uganda, med flera års erfarenhet av affärsutveckling, acceleration och innovationer, ett seminarium på SLU om urbant lantbruk på höjden i Uganda. Läs seminarierapporten, se det inspelade seminariet och en intervju med Brian. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/3/vertical-urban-farming---seminarierapport-och-film/ 323078 Tue, 06 Mar 2018 16:59:12 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Mellan 2010 och 2030  kommer, enligt FAO, Afrikas befolkning som lever i städer att fördubblas. Med en urbanisering som sker så snabbt, blir det viktigt att förstå hur det urbana och peri-urbana jordbruket (UPA) kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Ett nytt SLU-projekt, finansierat av FORMAS, kommer specifikt att undersöka företagande i UPA i Dar-es-Salaam, Tanzania, ur ett genus- och generationsperspektiv. Projektet kommer att genomföras av  forskarna Katarina Pettersson och Johanna Bergman Lodin, vid Institutionen för stads- och land, tillsammans med en doktorand. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/new-slu-project-will-research-to-what-extent-entrepreneurial-urban-and-peri-urban-agriculture-in-tanzania-is-empowering-women-men-and-youth/ 322089 Wed, 28 Feb 2018 11:53:36 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Nu är anmälan öppen till innovationstävlingen Hack for Sweden som hålls den 13-15 april i Stockholm. Den här gången har de tävlande 48 timmar på sig att lösa samhällsutmaningar med hjälp av myndigheters öppna data. Den som är extra nyfiken på SLU:s och Skogsstyrelsens skogliga data kan lära mer på ett webbinarium den 15 mars. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/anmalan-oppen-hack-for-sweden-2018/ 322057 Wed, 28 Feb 2018 09:40:03 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU:s vicerektor för internationella relationer, Ylva Hillbur reste tillsammans med Anders Malmer och Elisabeth Rajala (båda vid SLU Global)  till Montpellier, Frankrike, i januari för att stärka samarbetet och diskutera inflytande med CGIAR:s systemkontor (Consultative Group for International Agricultural Research), och med franska CIRAD (French Agricultural Research and International Cooperation Organization). https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/slu-besok-till-montpellier-for-diskussion-om-samarbete-och-inflytande/ 321571 Thu, 22 Feb 2018 15:37:44 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Påminnlese:  SLU-forskare bidrar med fyra paneler på årets Development Research Conference.  23 februari är sista dagen att skicka in papers/abstracts. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/bidra-med-papersabstracts-till-slus-paneler-pa-development-research-conference-2018/ 321238 Tue, 20 Feb 2018 17:00:44 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde En delegation från Rwanda ledd av Dr Laetitia Nyinawamwiza, Principal vid College of Agriculture, Animal Sciences and Veterinary Medicine (CAVM) på University of Rwanda (UR), besöker SLU i Uppsala 5-9 mars. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/delegation-fran-university-of-rwanda-besoker-slu-i-uppsala-5-9-mars-2018/ 320836 Fri, 16 Feb 2018 14:57:53 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global söker en en koordinator för Global Challenges University Alliance (GCUA). https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/koordinator-for-global-challenges-university-alliance/ 320533 Wed, 14 Feb 2018 15:32:30 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Förra veckan var SLU-forskare i Kenya för att starta upp ett nytt forskningsprojekt om olika system för markinnehav och dess betydelse för klimatsårbarheten i halvtorra områden i Afrika söder om Sahara. Tre olika områden i Kenya dominerade av pastoralism ska studeras.  Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och kommer initialt att löpa i tre år. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/2/att-undvika-pastoralistparadoxen-trots-klimatforandringarna/ 320491 Wed, 14 Feb 2018 14:43:25 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Läs hela artikeln på engelska här. För mer information, kontakta anders.malmer@nhyh185.cn https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/1/slu-global-koordinerar-radgivning-for-den-etiopiska-skogssektorns-omvandling/ 318641 Wed, 31 Jan 2018 13:22:03 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Varför gör Afrikas och Europas ledare idag samma misstag som i samband med de afrikanska ländernas självständighet? Om befolkningen ska få mat i framtiden måste jordbruket utvecklas, skriver Inge Gerremo, Senior Advisor på SLU Global. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2018/1/men-det-afrikanska-jordbruket-da/ 315031 Wed, 17 Jan 2018 16:32:37 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Dr Salimata Pousga, tidigare doktorand på SLU, återbesökte SLU i november 2017 när hon deltog i en kurs tillsammans med 20 andra afrikanska forskare. SLU Global fick chansen att göra en videointervju med henne. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/12/meet-dr.-salimata-pousga-from-burkina-faso/ 312264 Wed, 20 Dec 2017 15:45:21 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Dags att köpa julskinka? Julen blir godare när det som står på matbordet har producerats på ett hållbart sätt. Väljer du svensk julskinka gör du en god insats. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/12/god-jul/ 312536 Thu, 21 Dec 2017 07:29:04 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Etiopien håller på att inleda ett nytt nationellt skogsutvecklingsprogram. Det syftar till att vara hörnstenen för landets mål att genom grön tillväxtekonomi bli ett medelinkomstland, ha noll nettotillväxt av växthusgasutsläpp över 2010 års nivåer och det internationella åtagandet att återställa 15 miljoner hektar skogsmark. Etiopiens ministerium för miljö, skog och klimatförändring, bjöd tillsammans med UNDP i Etiopien, in en grupp svenska experter för att bedöma eventuella luckor, bidra till en färdplan och se var ett framtida svenskt engagemang kan bidra. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/12/svenska-sakkunniga-pa-uppdrag-for-djarva-etiopiska-skogsutvecklingsplaner/ 311771 Fri, 15 Dec 2017 13:59:31 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Har du en projektidé för kapacitetsutveckling med våra globala partners? https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/12/finansiering-av-projekt-for-kapacitetsutveckling-med-vara-globala-partners/ 311269 Tue, 12 Dec 2017 14:04:33 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Den 20-21 september 2017 genomfördes Agri4D 2017 på SLU. Årets tema var "Rural Transformation and Urbanization as keys to reaching the goals of Agenda 2030". Nu kan du titta på videos från presentationerna och se intervjuer med några av de deltagarna. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/11/flashback-from-agri4d-2017/ 304602 Mon, 20 Nov 2017 13:32:33 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global och SIANI tillkännager en utlysning för SLU:are för 2018 finansierad av SIANI. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/11/call-for-proposal-slu-global---siani/ 303991 Tue, 14 Nov 2017 09:53:42 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Rebecca Hymnelius, en SLU-student som läser till agronom med inriktning mot landsbygdsutveckling, har alltid haft ett intresse för miljöfrågor i kombination med sociala frågor. Det här året har hon gjort praktik på SLU Global och SIANI. Vi tog chansen att prata med henne om hennes intressen och hennes mål i livet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/11/intervju-med-rebecca---en-agronomistudent-i-landsbygdsutveckling/ 302803 Thu, 02 Nov 2017 17:12:57 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Uppsala Health Summit (UHS) 2017 ägde rum 10-11 oktober på Uppsala slott och fokuserade på prioriteringar för att förebygga, upptäcka och reagera på hot mot smittsamma sjukdomar med hjälp av ett One Health-perspektiv https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/11/slus-bidrag-i-uppsala-health-summit-2017/ 302766 Thu, 02 Nov 2017 13:35:28 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Burkina Fasos Minister för högre utbildning, vetenskaplig forskning och innovation, Hans Excellens Professor Alkassoum Maïga besöker SLU i Uppsala 13 november 2017 mellan 8:30 - 10:45. En översikt över tidigare och pågående samarbeten med Burkina Faso kommer att presenteras och möjligheter till framtida samarbete diskuteras. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/11/inbjudan-till-slu-kollegor/ 302747 Thu, 02 Nov 2017 11:03:41 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global-temat  "Restoration of degraded rural landscapes" bjöd in Dr. Lars Laestadius, en SLU-alumn, för att hålla två seminarier om landskapsrestaurering global nivå. Ett vid SLU i Umeå och ett i Uppsala. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/rapport-fran-seminarier-om-landskapsrestaurering-pa-global-niva/ 302485 Tue, 31 Oct 2017 16:45:53 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU Global-temat  "Restoration of degraded rural landscapes" bjöd in Dr. Lars Laestadius, en SLU-alumn, för att hålla två seminarier om landskapsrestaurering global nivå. Ett vid SLU i Umeå och ett i Uppsala. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/report-from-seminars-on-landscape-restoration-on-a-global-scale/ 366134 Thu, 06 Sep 2018 11:02:34 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I degraderad regnskog i Borneo har några områden framgångsrikt rehabiliterats i INIKEA-restaureringsprojektet, lett av SLU*, IKEA och Sabah Foundation. I ett pilotprojekt söker SLU-forskaren Navinder Singh och hans masterstudent Laia Crespo Mingueza information om elefanter och annan biodiversitet i INIKEA-området,  vilket aldrig tidigare systematiskt har studerats. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/ett-restaureringsprojekt-av-regnskog-pa-borneo-visar-sig-vara-tillflykt-till-hotade-elefanter/ 302267 Tue, 31 Oct 2017 10:37:43 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde I degraderad regnskog i Borneo har några områden framgångsrikt rehabiliterats i INIKEA-restaureringsprojektet, lett av SLU*, IKEA och Sabah Foundation. I ett pilotprojekt söker SLU-forskaren Navinder Singh och hans masterstudent Laia Crespo Mingueza information om elefanter och annan biodiversitet i INIKEA-området,  vilket aldrig tidigare systematiskt har studerats. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/degraded-rainforests-in-borneo-successfully-rehabilitated/ 366145 Thu, 06 Sep 2018 11:02:34 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Har du nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft? https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/do-you-have-innovative-solutions-to-social-challenges2/ 366153 Thu, 06 Sep 2018 11:02:34 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Har du nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft? https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/do-you-have-innovative-solutions-to-social-challenges/ 302107 Fri, 27 Oct 2017 15:41:59 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Ylva Hillbur besökte University of Rwanda (UR) i samband med det årliga utvärderingsmötet som hålls inom UR-Sweden-programmet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/slus-pro-vice-chancellor-of-international-relations-ylva-hillbur-visited-the-university-of-rwanda/ 366167 Thu, 06 Sep 2018 11:02:34 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Ylva Hillbur besökte University of Rwanda (UR) i samband med det årliga utvärderingsmötet som hålls inom UR-Sweden-programmet. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/slus-viceresktor-for-internationella-relationer-ylva-hillbur-besokte-university-of-rwanda/ 302056 Fri, 27 Oct 2017 14:17:04 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde The 2017 edition of the State of Food and Agriculture report from the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has been released. This year, the theme of the report is “Leveraging food systems for inclusive rural transformation”. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/the-state-of-food-and-agriculture-2017/ 366193 Thu, 06 Sep 2018 11:02:34 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Den 44: e sessionen i FN:s kommitté för livsmedelssäkerhet (CFS43) i Rom, genomförs den här veckan och SLU är medarrangör av ett av sidoeventen som handlar om feminism, skog och tryggad livsmedelsförsörjning. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/slu-forskare-pa-committee-on-world-food-security-i-rome/ 298965 Tue, 10 Oct 2017 17:46:38 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena inte når upp till kriterierna. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/10/ukautvardering/ 298167 Tue, 03 Oct 2017 14:57:27 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde År 2030 ska världens länder ha uppnått de globala målen för hållbar utveckling. Nu har ett femtiotal myndigheter i Sverige gått samman för att bidra till att förverkliga den samhällsomställning som krävs. SLU var det första av de svenska universiteten som skrev under den gemensamma avsiktsförklaringen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/6/fordjupat-slu-engagemang-for-agenda-2030/ 287037 Tue, 27 Jun 2017 10:22:38 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU är med på plats när världen samlas kring arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030. Hållbart fiske är ett av ämnena på agendan. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2017/5/slu-pa-fns-havskonferens/ 285171 Tue, 16 May 2017 12:01:14 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är av avgörande betydelse för att vi ska uppnå målen i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Torbjörn Ebenhard från CBM beskriver tillsammans med Maria Schultz och Tristan D. Tyrrell SwedBio i en artikel hur målen relaterar till varandra. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2016/11/ny-rapport-agenda-2030-och-ekosystemen/ 258955 Fri, 25 Nov 2016 12:30:57 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU ska hjälpa den albanska miljömyndigheten med att utforma och genomföra en inventering av landets skogar och betesmarker. Målet med denna ”riksskogstaxering” är att ge ökad kunskap om tillstånd, förändringar och brukande av Albaniens skogar. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2016/10/slu-bygger-riksskogstaxering-i-albanien/ 251487 Fri, 07 Oct 2016 09:37:52 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU vill och kan bidra mer för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling genom vår utbildning, forskning och miljöanalys. Detta svarar SLU i en redovisning till regeringen tidigare i veckan. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2016/9/slu-bidrar-till-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 245902 Fri, 02 Sep 2016 10:10:40 +0200 专业苹果彩最新的安卓版Nyheter från SLU:s nyhetsflöde SLU vill och kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Det svarar SLU i en skrivelse till regeringen under onsdagen. https://www.nhyh185.cn/ew-nyheter/2016/8/slu-bidrar-till-agenda-2030-for-hallbar-utveckling/ 289097 Mon, 26 Jun 2017 11:28:53 +0200