Statistik från SLU

Senast ändrad: 19 maj 2020
Svart siluett av Älghuvud på vit botten. Illustration.

här når du officiell statistik om sveriges skogars tillstånd och förändring. du kan även hitta statistik som inte klassas som officiell, som till exempel viltskadestatistik. här finns också resultat från återkommande undersökningar om svenskars attityder till djur, natur och jakt samt statistik från skogsbranden i västmanland 2014.

Officiell statistik om skogen

Riksskogstaxeringen vid SLU producerar officiell statistik om Sveriges skogars tillstånd och förändring. Den publiceras en gång om året på nätet i form av tabeller, figurer och kartor via Statistik om skog. Dessutom sammanfattas statistiken i publikationen Skogsdata. Via webbtjänsten Taxwebb går det även att söka och sammanställa Riksskogstaxeringens data interaktivt. Riksskogstaxeringens statistik finns även öppet tillgänglig via gränssnittet PX-web.

上海选四开奖上结果senaste statistiksläpp var den 23 maj 2018. nästa statistiksläpp är planerat till 5 juni 2019.

Riksskogstaxeringen har nästan hundraåriga tidsserier av skogsdata. Studera skogens utveckling sedan 1920-talet på länsnivå baserat på harmoniserade tidsserier från Riksskogstaxeringen. Med hjälp av det interaktiva visualiseringsverktyget Sverige eXplorer kan du studera färdiga skogshistorier上海选四开奖上结果, men också skapa egna analyser och dela med andra.

Den 19 oktober 2017 invigdes Skogsdatalabbet vid SLU, en experimentell mötesplats kring ny digital teknik, prognoser, visualisering och tillgängliggörande av skogliga data.

三D20O走势图

Viltskadecenter vid SLU sammanställer varje år viltskadestatistik, dvs. statistik över skador orsakade av stora rovdjur och fåglar i Sverige. De lämnar också information om viltskador på boskap, hundar och gröda, fakta om viltskadesystemet och rekommendationer till dig som råkat ut för viltskador. Viltskadecenter samordnar och utvärderar även länsstyrelsernas inventeringar av varg, lodjur och järv och deltar i inventeringar av gäss, trana och sångsvan.

万能庄闲法

med hjälp av infraröda flygbilder har slu gjort en inventering av brandområdet i västmanland före och efter branden. ta del av.

återkommande enkätundersökningar om attityder till djur, natur och jakt

Återkommande undersökningar om attityder till djur, natur och jakt

Den senaste undersökningen av svenskars attityder till rovdjur, rovdjurspolicy och förvaltning gjordes våren 2014. Bakom undersökningen står forskare vid institutionen för Statsvetenskap vid Umeå universitet och institutionen för vilt, fisk och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet.

上海选四开奖上结果den följer upp den undersökningarna som gjordes år 2004 och 2009, i syfte att undersöka svenskarnas attityder till frågor om djur, natur och jakt.

上海选四开奖上结果resultaten redovisas genom rapporterna nedan.

Rapport från attitydundersökningen år 2014

Rapporter från attitydundersökningen år 2009

上海选四开奖上结果2004 års undersökning gjordes inom ramen för forskningsprogrammet fjällmistra. även före dess har slu-forskare gjort attitydundersökningar om liknande frågor, vid ett antal tillfällen.

nästa undersökning är planerad till 2019/2020.

Kontaktpersoner

Göran Ericsson, 070-676 50 12
, 070-219 63 44

Fakta:

all officiell statistik från slu har beteckningen sveriges officiella statistik eller är märkt med symbolen nedan.

Logo för Sveriges officiella statistik

上海选四开奖上结果observera att beteckningen eller symbolen inte får användas vid egna bearbetningar av den officiella statistiken.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Per Nilsson, Redovisningsansvarig
Riksskogstaxeringen, SLU
per.nilsson@nhyh185.cn
090-786 8472

Sidansvarig: fomaredaktion@nhyh185.cn