Internationella nätverk och plattformar

Senast ändrad: 11 november 2019

internationell samverkan är en av universitetets ledstjärnor, och slu har samarbeten på många håll och inom många olika fält. några av de viktigaste internationella utbildningsnätverken och plattformarna för samarbete inom forskning och miljöanalys ser du här.

Internationella utbildningsnätverk

上海选四开奖上结果slu deltar i tre prioriterade  (sida på medarbetarwebben):

  • Euroleague for Life Sciences (ELLS)
  • Association for European Life Science Universities (ICA)
  • The Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network (NOVA/BOVA).

Några internationella plattformar för forskning och miljöanalys

  •  - en internationell organisation som stödjer utvecklingsforskning inom jordbruks- (inkl. skogsvetenskap och veterinärmedicin) och naturresursområdet.
  •  - arbetar med frågor om status och trender för den biologiska mångfalden i Europa, och ger underlag för beslut och policys på europeisk nivå angående miljö och hållbar utveckling.
  • Global Challenges University Alliance, GCUA - ett SLU-initiativ som samlar de ledande universiteten på alla kontinenter kring frågor om livsmedelssäkerhet, bioenergi, hållbar stadsutveckling och klimat.
  •  - Internationella Havsforskningsrådet samordnar och främjar havsforskning i Nordatlanten.

  • - ett internationellt vetenskapligt institut som bedriver forskning om problem och utmaningar om framförallt miljöfrågor som är för stora eller för komplexa för att lösas av en enskild akademisk disciplin eller land.
  • International Union of Forest Research Organizations, IUFRO - SLU och Sverige kommer att vara värdar för skogsforskningskonferensen IUFRO 2024 i Stockholm.

Kontaktinformation

ylva hillbur är vicerektor med ansvar för internationella relationer.

Sidansvarig: ew-red@nhyh185.cn